CO ŁĄCZY GOŁDAP I STADE? / WAS VERBINDET GOŁDAP UND STADE? – Tjark, Maksymilian

Gołdap- Stade
Gołdap i Stade łączy szczególna historia. W przeszłości dzisiejsza Gołdap należała do Prus Wschodnich, ale po drugiej wojnie światowej mieszkańcy Prus musieli uciekać, a część z nich znalazła swój nowy dom w Stade, więc miasta postanowiły zawrzeć współpracę, która trwa do dnia dzisiejszego.
W tym roku jest jej okrągła
– 20 rocznica tej współpracy.

Oba te miasta to spokojne miejsce do odpoczynku na lekkim uboczu od cywilizacji.  Są to lokacje umieszczone nad wodą. Miejsca te są piękne w budowie samej aglomeracji jak
i przyrodniczej. Oba miasta są połączone szkolną współpracą międzynarodową. Jest to bliska współpraca pomiędzy szkołą
w Stade a gimnazjum i ZSZ w Gołdapi. Trwa już kilkanaście lat
i owocuje w dobre stosunki pomiędzy miastami, szkołami,
a także najważniejsze – pomiędzy uczniami trzech szkół.  Wszystko to dzięki wymianie.Właśnie uczniowie mają ze sobą najwięcej wspólnego. Wszyscy jesteśmy w pewnym stopniu wysportowani i pełni energii. Mamy wiele miejsc do uprawiania sportów jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, a także mamy do dyspozycji wiele ścieżek rowerowych. Wymiana jest właśnie jednym z przykładów dobrej współpracy pomiędzy dwiema aglomeracjami miejskimi.

Goldap und Stade verbindet besonders die Geschichte. Früher gehörte das heutige Goldap zu Ostpreußen, aber nach dem zweiten Weltkrieg mussten die dort ansässigen Deutschen flüchten und mehrere Menschen haben ihre neue Heimat in Stade gefunden, deswegen beschlossen beide Städte eine Partnerschaft einzugehen, die bis heute besteht. Dieses Jahr (2018) besteht die Zusammenarbeit schon 20 Jahre lang.

Beide Städte sind ruhige Orte, um sich von dem Getöse des Alltags auszuruhen. Sie liegen beide nah am Wasser. Die Architektur harmoniert in beiden Städten stark mit der Natur. Goldap und Stade führen schon seit mehreren Jahren eine enge schulische Zusammenarbeit, nämlich die BBS 2 in Stade und das Gymnasium und die BS in Goldap. Es läuft seit mehreren Jahren und führt zu guten Beziehungen zwischen den Städten, Schulen und auch am wichtigsten – zwischen den Schülern beider Schulen. Die Schüler verbindet auch der Sport, es gibt in den Städten viele Möglichkeiten um sich auszupowern,
z. B. spielen die Jugendlichen gerne Fußball, Volleyball oder Basketball, aber es gibt auch viele Fahrradwege um einen schönen Nachmittag zu verbringen. Der Austausch ist nur ein Beispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen zwei befreundeten Städten.

In Stade steht ebenfalls ein Museum, dass sich um das Schicksal der Goldaper Bevölkerung um 1944/45, um die Nachkriegszeit, um das Leben der Flüchtlinge und um die Beziehung zwischen Goldap und Stade dreht.

W Stade istnieje muzeum Gołdapi, które przypomina losy ludności Gołdapskiej
w latach 1944/45, okresu powojennego, życie uchodźców i relacje pomiędzy mieszkańcami Stade i Gołdapi.